Aanraak Therapie
 
 
Het boek bestellen
Op deze pagina kan je het boek '  Aanraak Therapie' bestellen.
Postcode*
Telefoon
 
Voornaam*
Adres*
Woonplaats*
E-mailadres*
Achternaam*
 
evt. VSD lidnr.
* zijn verplichte velden

De kosten voor het boek Aanraak Therapie zijn 45 Euro.
De verzendkosten zijn 3 Euro.
Totaal 48 Euro

Leden van de Vakgroep Shantalamassage Docenten betalen,
bij bestellen via deze site en onder vermelding van hun lidnummer,
40,50 Euro en 3 Euro verzendkosten
Totaal 43,50

Boekhandels kunnen bestellen via
: boekenbent

Betaling
Maak  48 Euro/VSD leden 43,50/ over op Gironummer 4848543
t.n.v. IHJM Daanen/Boek Field te Roosendaal o.v.v. je naam, adres en woonplaats.
Als je betaling bij ons binnen is, sturen we zo snel mogelijk een exemplaar naar het opgegeven adres.      

Vul ALTIJD dit bestelformulier in!