Aanraak Therapie
 
 
Aanraak Therapie
vertaling
Tiffany Field’s

Touch TherapyDe in de Engelstalige gebieden breed verspreide bestseller “Touch Therapy” van de Amerikaanse Tiffany Field PhD (directrice van de Touch Research Institutes, University of Miami School of Medicine en Nova Southeastern University), is nu ook in het Nederlands verkrijgbaar.
Een boek met daarin een weerslag van wetenschappelijk onderzoek gedurende een lange periode, ter ondersteuning van hen, en te gebruiken als handleiding door hen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn.

Wat biedt het boek?
Het boek behandelt de verschillende soorten van aanraak- of massagetherapie, beschrijft de toepassing ervan en geeft een overzicht van de gevonden resultaten en opgetreden effecten in de praktijk. Effecten die hebben geleid lagere sterftecijfers, sneller herstellen en uiteindelijk tot besparingen in de verzorgingscentra: de ligduur in een verzorgingscentrum is aanzienlijk bekort.
De algehele conclusie is: aanraking, toegepast bij een breed scala aan ziekten, zoals, en met name op de terreinen groei en ontwikkeling, hechting, stressreductie, pijnvermindering, immuunfuncties en auto-immuunziekten, geeft verlichting en biedt resultaat.

Voor wie?
Het boek is een wetenschappelijke, waardevolle en daarnaast praktische bron voor de professionals in de gezondheidszorg die bij de uitvoering van hun werk te maken hebben met aanraking, in het bijzonder voor massagetherapeuten, chiropractors, osteopaten, fysiotherapeuten en diverse paramedici.

Klik hier om te bestellen