Aanraak Therapie
 
 
Voor voorlichting en publiciteit kunt U contact opnemen met:
Els van Wissen
Tel: (+031) 071-5412344
e-mail: evanwissen@hotmail.com

Het is mogelijk een of meerdere vertaalsters uit te nodigen voor een
voordracht of deelname aan een forum of discussie.
Overhandiging van het boek Aanraaktherapie aan Tweede Kamerlid Janneke Schermers, op donderdag 21 juni 2007.

Op de foto Links Mw Schermers. Dan de drie vertaalsters Angelique Hermes , Els van Wissen en Ingrid Havermans en Hr Pieter Langedijk schrijver voorwoord.